Trang chủ       *       Công ty       *       Sản phẩm       *       Blog       *       Kiến thức y học       *       *Trang khách hàng       *       Nghiệp vụ VietCare       *       Liên hệ       *   
Ngôn ngữ 
01503557

   Doctor1 Send an Instant Message  Doctor2 Send an Instant Message

 

 
Thông tin tuyển dụng

 

Công ty Vietcare đang có nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí sau :

1. Tiến sĩ Sinh Hóa (Y Sinh, Sinh Học,...)

- Số lượng: 04

- Kinh nghiệm tối thiểu: 2 năm

- Giỏi tiếng Anh.

2. Thạc sĩ Sinh Hóa (Y Sinh, Sinh Học,...)

- Số lượng: 06

- Kinh nghiệm tối thiểu: 4 năm

- Giỏi tiếng Anh.

3. Cử nhân Sinh Hóa (Y Sinh, Sinh Học,...)

- Số lượng: 06

- Kinh nghiệm tối thiểu: 6 năm

- Giỏi tiếng Anh.

4. Bác Sỹ Gia Đình

- Số lượng: 02 (Nữ)

- Tốt nghiệp Chuyên khoa Bác Sỹ Gia Đình

- Kinh nghiệm tối thiểu: 3 năm.

5. Nhân viên kinh doanh

- Số lượng: 05

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, các ngành thuộc khối kinh tế

- Kinh nghiệm tối thiểu: 2 năm.

Làm việc theo giờ hành chính cho tất cả các vị trí.

Các ứng viên có thể liên lạc bằng điện thoại qua số 3849 7388 (gặp chị Vân) hoặc qua Email : home@vietcare.com.vn để biết thêm thông tin.

  
  
Đăng nhập / Đăng ký
Nhắc nhở mật mã
  


    


   
   
    
   
Trang chủ - Giới thiệu - Diễn đàn - Tin tức - Site map
Copyright © Vietcare Ltd., All right reserved. Designed by LacViet Corp.
') -->