Trang chủ       *       Công ty       *       Sản phẩm       *       Blog       *       Kiến thức y học       *       *Trang khách hàng       *       Nghiệp vụ VietCare       *       Liên hệ       *   
Ngôn ngữ 
01293140

   Doctor1 Send an Instant Message  Doctor2 Send an Instant Message

 

 
Hợp đồng mẫu

Hợp đồng này gồm hai phần (phần I và II) không thể tách rời nhau.

Đăng ký dịch vụ nhấp vào đây

 

PHẦN I : CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Công ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Việt (tên viết tắt là Vietcare) cung cấp dịch vụ Bác Sỹ Riêng (BSR), cho những Người Thụ Hưởng (NTH) được đề cập trong phần II của hợp đồng, với các chi tiết sau :

 

Điều 1 : Phạm vi dịch vụ

 

Các BSR của Vietcare sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau đây :

 

a)     Lập Hồ sơ sức khỏe cho NTH :

-          Khảo sát sức khỏe.

-     Thực hiện khám tổng quát tại nhà lần đầu tiên ngay khi ký hợp đồng.

-     Xét nghiệm nhóm máu, ion đồ và thực hiện các xét nghiệm định kỳ lần 1 theo độ tuổi.

-     Phát hiện các bệnh mãn tính trong thời gian chăm sóc.

-     Quản lý Hồ sơ sức khỏe suốt đời : trên hồ sơ giấy và internet . Liên tục cập nhật mọi thông tin về sức khỏe của NTH (nguồn thông tin do BSR, hoặc do NTH cung cấp).

-     Giữ bí mật mọi thông tin về nhân thân và Hồ sơ sức khỏe của NTH theo quy định của pháp luật.

-     Hướng dẫn NTH cách sử dụng và bảo mật các thông tin cá nhân

b)     Kiểm tra sức khỏe định kỳ tại nhà

-          Tùy theo độ tuổi và tình hình sức khỏe của NTH, BSR sẽ kiểm tra sức khỏe tại nhà từ 3 lần đến 12 lần trong một năm theo từng chủ đề.

-     Tất cả các thông số về sức khỏe trong những lần khám này sẽ được ghi nhận vào Hồ sơ sức khỏe.

c)      Khám bệnh theo yêu cầu

-          Khi đau ốm, NTH yêu cầu BSR đến tại nhà khám bệnh và điều trị bất cứ lúc nào, bất cứ ngày nào trong thời hạn hợp đồng.

-     Số lần yêu cầu BSR đến nhà khám bệnh là không hạn chế.

-     BSR sẽ theo dõi diễn tiến bệnh (tại nhà, qua điện thoại, email) và tái khám (nếu xét thấy cần thiết) sau mỗi lần khám theo yêu cầu.

-     Tất cả các thông số về sức khỏe trong những lần khám này sẽ được ghi nhận vào Sổ khám sức khỏe và Hồ  sơ sức khỏe.

d)     Tư vấn Y khoa

-          BSR sẽ tư vấn về mọi lĩnh vực thuộc y khoa cho NTH hoặc người bảo trợ bằng nhiều hình thức : nói chuyện trực tiếp tại nhà, điện thoại, gởi thư - email, cung cấp tài liệu, online support (webcam…),…trong điều kiện cho phép.

-     Trong trường hợp vượt quá điều kiện điều trị cho phép tại nhà, các BSR sẽ tư vấn và giới thiệu NTH đến tuyến điều trị đúng chuyên khoa và có uy tín. Các đối tác trong hệ thống liên kết của Vietcare với điều kiện ưu đãi đặc biệt sẽ được thông báo thường xuyên đến NTH.

 

Điều 2 : Quyền và nghĩa vụ của bên mua, NTH dịch vụ

 

-          NTH có quyền tự do truy cập vào Hồ sơ sức khỏe của mình bất cứ lúc nào (internet, account, psswd), hoặc yêu cầu in ra giấy gửi tận nhà (theo yêu cầu)

-     NTH có quyền tự do cho phép các tổ chức y tế khác sử dụng Hồ sơ sức khỏe của mình để chăm sóc hoặc điều trị khi cần thiết.

-     Cung cấp đầy đủ thông tin về người thụ hưởng theo mẫu 001HS của Vietcare.

-          Báo ngay cho Vietcare các thay đổi trong mẫu 001HS.

-          Trả lời trung thực và chính xác các yêu cầu của mẫu 002HS.

-          Tuân thủ các chỉ định của BSR.

-          Hợp tác khi BSR thực hiện các hoạt động chuyên môn trong quá trình chăm sóc và điều trị.

-     Không thực hiện bất cứ hình thức thù lao nào đối với BSR.

-          Phản ánh ngay những điều chưa thật hài lòng khi sử dụng dịch vụ.

-     NTH thừa nhận rằng là một Hợp đồng chỉ thực hiện những dịch vụ được nêu trong Hợp đồng, và không phải là một hợp đồng bảo hiểm hay đảm bảo đối với những thiệt hại.

 

Điều 3 : Những việc ngoài phạm vi hợp đồng

 

-          BSR không điều trị các sự cố sức khỏe vượt quá điều kiện cho phép tại nhà.

-          Trách nhiệm của BSR sẽ được chuyển giao cho bên thứ ba (bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế…) trong thời gian NTH điều trị tại cơ sở của bên thứ ba.

-          BSR không đảm nhận việc khám thai định kỳ cho thai phụ trong thời gian hợp đồng mà chỉ tư vấn cách chăm sóc thai phụ, đề nghị lịch khám định kỳ theo đúng yêu cầu chuyên môn, tuyến chuyên môn.

-          BSR không thực hiện các công việc của điều dưỡng (y tá) như : thủ thuật tiêm, truyền, băng bó, thay băng, đo huyết  áp hàng ngày, vệ sinh...

-          Vietcare không chịu trách nhiệm về những kết quả phát sinh do việc thực hiện những việc ngoài phạm vi dịch vụ được nêu trong điều 1.

 

Điều 4 : Điều khoản trọng tài

 

Các bên cam đoan đã hiểu rõ và cùng hợp tác để thực hiện hợp đồng này. Nếu trong quá trình thưcực hiện nảy sinh những vấn đề không quy định trong hợp đồng thì sẽ áp dụng các quy định tương đương của hệ thống pháp luật hiện hành. Các tranh chấp xảy ra nếu có được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên nếu không giải quyết được thì phán quyết của Tòa án kinh tế TP.HCM sẽ là phán quyết chung cuộc. 

 

Điều 5 : Hiệu lực hợp đồng

 

-          Ngày hiệu lực của hợp đồng được quy định ở phần II.

-          Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một (01) bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

PHẦN II : CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUYÊN BIỆT

 

Công ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Việt

Viết tắt là      : Vietcare

Đại diện bởi  : Ông NGUYỄN LÊ MAI KHA – Giám Đốc

Địa chỉ          : 385 Tân Sơn Nhì, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại     : 84.8 3849 7388 (6 line)

Fax               : 84.8 3849 8797

MST              : 0303584812

Tài khoản     : 100414851008778 tại ngân hàng Eximbank Chợ Lớn TP.HCM

 

Cung cấp dịch vụ Bác Sỹ Riêng cho những người có tên dưới đây :

Bên mua (tổ chức, cá nhân) :…………………………………………...

Địa chỉ          :……………………………………………………………..

Điện thoại      :…………………………………MST:...………………….

Tổng số tiền  :……………………………………………………………...

(bằng chữ     :……………………………………………………………..)

Thời hạn Hợp đồng : Từ .…/.…/20...…  đến hết ngày …./.…/20...…

Danh sách người thụ hưởng : 

STT

TÊN

MỨC PHÍ / NĂM

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng này gồm hai phần (phần I và phần II) không thể tách rời nhau.

 

Ngày …...tháng…….năm 200….

Bên mua

 

 

Ông / Bà :…………………………………

                 Cty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Việt

                                      Giám Đốc

 

 

                             Nguyễn Lê Mai Kha

  
  
Đăng nhập / Đăng ký
Nhắc nhở mật mã
  


    


   
   
    
   
Trang chủ - Giới thiệu - Diễn đàn - Tin tức - Site map
Copyright © Vietcare Ltd., All right reserved. Designed by LacViet Corp.
') -->