Trang chủ       *       Công ty       *       Sản phẩm       *       Blog       *       *Kiến thức y học       *       Trang khách hàng       *       Nghiệp vụ VietCare       *       Liên hệ       *   
Ngôn ngữ 
01505699

   Doctor1 Send an Instant Message  Doctor2 Send an Instant Message

 

 
Thông tin sức khoẻ

 Thư viện y học > Miễn Dịch >
Hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch là một tập hợp các cơ quan, tế bào máu và các protein được gọi là kháng thể làm việc với nhau để bảo đảm bản thân cơ thể người được đặt trong tình trạng được bảo vệ chống lại các vi sinh vật gây bệnh như virus và vi khuẩn.
Chi tiết ...

  
  
Đăng nhập / Đăng ký
Nhắc nhở mật mã
  


    


   
   
    
   
Trang chủ - Giới thiệu - Diễn đàn - Tin tức - Site map
Copyright © Vietcare Ltd., All right reserved. Designed by LacViet Corp.
') -->