Trang chủ       *       Công ty       *       Sản phẩm       *       Blog       *       *Kiến thức y học       *       Trang khách hàng       *       Nghiệp vụ VietCare       *       Liên hệ       *   
Ngôn ngữ 
01505712

   Doctor1 Send an Instant Message  Doctor2 Send an Instant Message

 

 
Thông tin sức khoẻ

 Thư viện y học > Hệ Hô Hấp >
Hệ hô hấp

Hệ hô hấp gồm mũi, miệng, hầu, khí quản, các đường dẫn khí được phân nhánh và hai phổi. Chức năng chính của nó là giao oxy từ khí trời đến dòng máu và lấy CO2 từ máu và mang nó trở về 2 phổi để thở ra ngoài.
Chi tiết ...

  
  
Đăng nhập / Đăng ký
Nhắc nhở mật mã
  


    


   
   
    
   
Trang chủ - Giới thiệu - Diễn đàn - Tin tức - Site map
Copyright © Vietcare Ltd., All right reserved. Designed by LacViet Corp.
') -->