Trang chủ       *       Công ty       *       Sản phẩm       *       Blog       *       *Kiến thức y học       *       Trang khách hàng       *       Nghiệp vụ VietCare       *       Liên hệ       *   
Ngôn ngữ 
01505702

   Doctor1 Send an Instant Message  Doctor2 Send an Instant Message

 

 
Thông tin sức khoẻ

 365 Lời khuyên sức khỏe > Khỏe trên đường du lịch >
284. Tiêm phòng dịch trước khi đi

Bệnh bại liệt, sốt vàng, thổ tả, sốt rét, thương hàn, viêm gan... hiện nay chỉ còn rất ít ở Hoa Kỳ nhưng lại là những bệnh còn phổ biến ở các nước chậm phát triển. Bởi vậy, nếu bạn cần tới các nước đó, nên:
Chi tiết ...
283. Những việc cần làm thuốc khi lên đường

Cuộc du lịch của bạn sẽ thích thú hơn nếu bạn được yên tâm về mọi việc ở nhà. Bởi vậy, trước khi lên đường bạn cần phải làm một số việc sau đây:
Chi tiết ...

  
  
Đăng nhập / Đăng ký
Nhắc nhở mật mã
  


    


   
   
    
   
Trang chủ - Giới thiệu - Diễn đàn - Tin tức - Site map
Copyright © Vietcare Ltd., All right reserved. Designed by LacViet Corp.
') -->